Fréttir

Skýrsla um sveitarstjórnarstigið á Norðurlöndum

Á árinu 2020 vann undirritaður skýrslu um sveitarstjórnarstigið á Norðurlöndum fyrir Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. Í skýrslunni voru dregnar saman upplýsingar um þrjá meginefnisflokka sem vörðuðu efnið. Þau voru sem hér segir: 1) Skipan sveitarstjórnarstigsins á Norðurlöndum; 2) Skipan jöfnunarkerfis sveitarfélaga á Norðurlöndum og 3) Aðgerðir ríkisvaldsins vegna Covid 19 í hinum norrænu ríkjum. Sigurður Guðmundsson […]

Netfyrirlestrar á vegum stofnunar Stjórnsýslufræða og stjórnmála hjá Háskóla Íslands

Undirritaður hélt tvo netfyrirlestra um fjármál sveitarfélaga á árinu sem er að líða. Hinn fyrri var haldinn í byrjun maí. Hann fjallaði um ársreikninga sveitarfélaga. Í fyrirlestrinum, sem tók fjóra klukkutíma, var farið yfir uppsetningu ársreikninga og hvernig er lesið úr niðurstöðum þeirra. Gerð var grein fyrir rekstrarreikningi, efnahagsreikningi, sjóðsstreymi og skýringum. Einnig var farið […]

Úttekt á rekstri hjúkrunarheimilisins Naust í Langanesbyggð

Í byrjun september skilaði ég skýrslu um rekstur Hjúkrunarheimilisins Naust í Langanesbyggð. Rekstur þess hefur farið versnandi á síðustu árum. Verkefni mitt var að greina hvort rekstrarvandi hjúkrunarheimilisins væri heimatilbúinn eða hvort hann ætti rætur að rekja til að framlög ríkisins til hjúkrunarheimilisins hefðu ekki fylgt rekstrarkostnaði að raungildi. Skemmst er frá að segja að […]

Scroll to top